Twitch Use Case

Problem:
Głównym założeniem projektu jest przedstawienie trendów wśród społeczności graczy i e-sportu, który jest w zakresie zainteresowania developerów gier, agencji marketingowych czy ogólnej społeczności internetowej.


Opis:

Aplikacja jest agregacją danych o użytkownikach i ich dokonaniach z serwisu streamingowego o profilu gamingowym.

Dane są podzielone na dwie kategorie:

  • statystyka kontentu w skali miesiąca na podstawie danych z serwisu sullygnome.com,
  • codzienna aktualizacja TOP 100 streamerów z streamscharts.com.

Główna idea jaka przyświecała w trakcie tworzenia aplikacji było pokazanie pełnych możliwości jakie daje MicroStrategy oraz jak współpracuje z innymi narzędziami. W tym celu dane pozyskano za pomocą różnych technik.

Użytkownik po swojej stronie otrzymuje aplikację, która w pełni obsługuje stronę statystyczną projektu, jak również daje możliwość interakcji z danymi po przez dodanie odpowiednich filtrów, transformacji czasowych czy wizualizacji. Raport w tej formie jest skierowany do osób które oczekują gotowego zestawienia w czasie rzeczywistym np. dyrektorzy, managerzy czy pracownicy podejmujący decyzję na podstawie danych.

Opis Technologi:

Informacje ze strony sullygnome.com wykorzystują opcję ściągania miesięcznych aktualizacji w formie CSV – proces ten został zautomatyzowany przez użycie Pythona i Knime. W przypadku streamscharts.com, użyto udostępnionego REST API, które zostało zaimplementowane bezpośrednio w Microstrategy.

Dodaj komentarz