Konfiguracja Connectora Google Analytics w MicroStrategy

  Konfiguracja Connectora Google Analytics w MicroStrategy W tym artykule omówiono proces pozyskiwania danych z Google Analytics przy użyciu uwierzytelniania OAuth2.0 w MicroStrategy. Konfiguracja tokena OAuth2.0 jest kluczowym krokiem umożliwiającym dostęp do danych z platformy Google Analytics. Instrukcja konfiguracji...

  • 0 Komentarzy
  • 18 czerwca, 2024

MicroStrategy – Metryki poziomowe

Metryki poziomowe (level metrics) są bardzo istotnym zagadnieniem w zaawansowanym raportowaniu MicroStrategy. Poprzez hasło metryki poziomowe rozumiemy metryki, które są obliczane na konkretnym, z góry określonym poziomie danych. Poziom metryki, zwany też inaczej jako jej wymiarowość składa się z trzech...

  • 0 Komentarzy
  • 30 listopada, 2023
Autor:

MicroStrategy – Default Attribute Form Caching Cube

Intelligent Cube to narzędzie w Microstrategy, które pozwala na optymalizację prędkości przetwarzania danych. Dzięki niemu nie trzeba wysyłać zapytania do bazy danych za każdym razem, gdy chcemy wyświetlić dane. Dane są przechowywane w pamięci podręcznej po uruchomieniu kostki. Najczęściej...

  • 0 Komentarzy
  • 17 listopada, 2023

MicroStrategy – Transformacje czasowe

Transformacje czasowe są wykorzystywane w metrykach do porównywania wartości o różnych okresach czasu, takich jak bieżący rok w porównaniu do poprzedniego roku lub biężąca data w porównaniu do sumy od począrku roku/kwartału/miesiąca. Warto zauważyć, że dla porównania bieżącego do...

  • 0 Komentarzy
  • 10 listopada, 2023

API – podstawy łączenia się + proste zapytania

Temat: API – podstawy łączenia się + proste zapytania API (Application Programming Interface) : interfejs programowania aplikacji udostępniany przez wiele serwisów sieciowych. API udostępnia zbiór procedur, protokołów oraz narzędzi umożliwiających wysyłanie i odbieranie zawartości danego serwisu. Za pomocą odpowiedniego...

  • 0 Komentarzy
  • 9 listopada, 2023