MicroStrategy – Transformacje czasowe

Transformacje czasowe są wykorzystywane w metrykach do porównywania wartości o różnych okresach czasu, takich jak bieżący rok w porównaniu do poprzedniego roku lub biężąca data w porównaniu do sumy od począrku roku/kwartału/miesiąca. Warto zauważyć, że dla porównania bieżącego do poprzedniego roku możemy mieć dane na różnych poziomach: roku (2023 vs 2022), kwartału (Q1 2023 vs Q1 2022), miesiąca (I 2023 vs I 2022) lub dnia (01.01.2023 vs 01.01.2022), które są opisywane przez różne atrybuty.

Transformacja poprzedni rok

Niezbędnym elementem do stworzenia transformacji czasowej jest tabela, która będzie mapować ID danego roku z odpowiadającym mu ID roku poprzedniego. Zwyczajowo oznacza się je na bazie jako tabele LU (lookup table).

Powyższa tabela, konkretnie kolumna ROK_ID, musi być zmapowana z atrybutem Rok.

Następnym krokiem jest stworzenie nowej transformacji: Projekt\SchemaObjects\Transformations

 

Aby stworzyć raport, który będzie wyświetlał wartość wybranej metryki w danym i poprzednim roki, należy stworzyć nową metrykę i w jej formule uwzględnić transformację stworzoną wcześniej.

Przykładowy raport będzie wyglądał tak: 

Transformacja YTD - bieżąca data w porównaniu do sumy od początku roku

W tej transformacji odpowiednie elementy będą wyglądały następująco: 
          1) Tabela lookup

         2) Transformacja:

         3) Raport:

Dodaj komentarz