API – podstawy łączenia się + proste zapytania

Temat: API – podstawy łączenia się + proste zapytania API (Application Programming Interface) : interfejs programowania aplikacji udostępniany przez wiele serwisów sieciowych. API udostępnia zbiór procedur, protokołów oraz narzędzi umożliwiających wysyłanie i odbieranie zawartości danego serwisu. Za pomocą odpowiedniego...

  • 0 Komentarzy
  • 9 listopada, 2023