Konfiguracja Connectora Google Analytics w MicroStrategy

  Konfiguracja Connectora Google Analytics w MicroStrategy W tym artykule omówiono proces pozyskiwania danych z Google Analytics przy użyciu uwierzytelniania OAuth2.0 w MicroStrategy. Konfiguracja tokena OAuth2.0 jest kluczowym krokiem umożliwiającym dostęp do danych z platformy Google Analytics. Instrukcja konfiguracji...

  • 0 Komentarzy
  • 18 czerwca, 2024

MicroStrategy – Transformacje czasowe

Transformacje czasowe są wykorzystywane w metrykach do porównywania wartości o różnych okresach czasu, takich jak bieżący rok w porównaniu do poprzedniego roku lub biężąca data w porównaniu do sumy od począrku roku/kwartału/miesiąca. Warto zauważyć, że dla porównania bieżącego do...

  • 0 Komentarzy
  • 10 listopada, 2023