Konfiguracja Connectora Google Analytics w MicroStrategy

  Konfiguracja Connectora Google Analytics w MicroStrategy W tym artykule omówiono proces pozyskiwania danych z Google Analytics przy użyciu uwierzytelniania OAuth2.0 w MicroStrategy. Konfiguracja tokena OAuth2.0 jest kluczowym krokiem umożliwiającym dostęp do danych z platformy Google Analytics. Instrukcja konfiguracji...

  • 0 Komentarzy
  • 18 czerwca, 2024

MicroStrategy – Metryki poziomowe

Metryki poziomowe (level metrics) są bardzo istotnym zagadnieniem w zaawansowanym raportowaniu MicroStrategy. Poprzez hasło metryki poziomowe rozumiemy metryki, które są obliczane na konkretnym, z góry określonym poziomie danych. Poziom metryki, zwany też inaczej jako jej wymiarowość składa się z trzech...

  • 0 Komentarzy
  • 30 listopada, 2023

MicroStrategy – Formatowanie niestandardowe

W tym artykule został poruszony ciekawy temat jakim jest zastosowanie formatowania niestandardowego liczb w MicroStrategy. Formatowanie niestandardowe liczb to nic innego jak dostosowanie tego w jaki sposób liczby wyświetlają się na wizualizacjach lub tabelach, w momencie gdy pewien określony...

  • 0 Komentarzy
  • 30 października, 2023

MicroStrategy – obrazki z wykorzystaniem względnej ścieżki do pliku

W niniejszym artykule skupię się na omówieniu możliwości wstawiania obrazków do projektów MicroStrategy wykorzystując przy tym względną ścieżkę do pliku. Aby skorzystać z tej funkcji ważne jest, aby uprzednio upewnić się, że plik z obrazkiem został umieszczony w odpowiednim...

  • 0 Komentarzy
  • 18 października, 2023