Linki HTML – wysyłanie maili i dodawanie wydarzeń do kalendarza

MicroStrategy poza budowaniem wizualizacji, w oparciu o zebrane dane, posiada cały wachlarz różnych funkcjonalności, które mogą odpowiadać na rozbudowane potrzeby użytkowników. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu wewnątrz narzędzia innych powszechnie znanych usług. W tym artykule wyjaśnione zostało jak za pomocą kodów HTML i hyperlinków można wysyłać maile z MSTR, w których znajdują się dynamiczne teksty albo linki do spotkań on-line. Funkcjonalność ta może być używana przy tworzeniu aplikacji CRM lub wykorzystywana w systemie notyfikowania użytkowników.

Link mailowy:
 1. Prawym przyciskiem myszy otwórz menu obiektu który chcesz użyć jako odnośnik mailowy (może to być np. Image lub Button) i wybierz opcję Properties and Formatting…

 

 1. W przypadku Text Field i Image, przejdź do zakładki General

  i w sekcji Navigation zaznacz opcję Is hyperlink

  Natomiast w przypadku elementu Button, przejdź do zakładki Button

  w sekcji Actions, otwórz okno konfiguracji

  i zaznacz opcję Navigate to this URL

 

 1. W polu Hyperlink, wpisz poniższy, przykładowy kod HTML (%20 odpowiada spacji) i zatwierdź zmiany.
  mailto:JaneDoe@email.com?subject=Event%20Notification%20&body=Invitation%20
 2. Otwórz dokument w trybie prezentacji, następnie kliknij w nowo utworzony link który otworzy przygotowaną wiadomość w domyślnej aplikacji mailowej.

 

 1. Powyższy link wykorzystuje informacje zakodowane na sztywno w samym linku, które rzadko są przydatne. MicroStrategy pozwala na dalszą personalizację linków, poprzez wstawianie atrybutów lub metryk. Wcześniejszy link można zatem przedstawić także w takiej formie:

  mailto:[ ]?subject=[ ]&body=[ ]

  gdzie w miejsce nawiasów wstawiamy atrybuty, formy atrybutów lub metryki np.

  mailto:{Email}?subject={Event@Tytul}&body=Zostales%20zaproszony%20na%20{Event@Tytul}
  %20w%20dniu%20{Event@DataWydarzenia}.%20
  W%20godzinach%20{Event@StartWydarzenia}%20-%20{Event@KoniecWydarzenia}


  W powyższym przykładzie używamy przykładowego atrybutu Email i Event (oraz jego różnych form), aby wiadomość automatycznie dostosowywała się do różnych użytkowników i wydarzeń.

 

Link kalendarzowy:
 1. Pierwsze dwa kroki czyli wybór elementu i opcje przeprowadź analogicznie jak w przypadku tworzenia linków mailowych.

 1. Hyperlink dodający do kalendarza można przedstawić w dwóch formach: jako link bezpośrednio odnoszący do danej usługi (np. Outlook lub Google Calendar) albo link przenoszący do API kalendarzowego, które z kolei wygeneruje nam uniwersalny plik ICS.

 1. Przykładowy link wygląda następująco (%3A odpowiada znakowi „:” )

  Do kalendarza Outlook:
  https://outlook.live.com/calendar/0/deeplink/compose?allday=false&body=Text
  &startdt=2023-08-01T10%3A00%3A00&location=Office
  &path=%2Fcalendar%2Faction%2Fcompose&rru=addevent
  &enddt=2023-08-01T11%3A00%3A00&subject=Tytul

  Do kalendarza Google:
  https://calendar.google.com/calendar/r/eventedit?text=Text
  &dates=20230801T100000/20230801T110000&details=Text

 1. W powyższych linkach możemy oczywiście zastąpić wszystkie dane atrybutami lub metrykami tak aby uzyskać dynamicznie zmieniające się linki. Należy jednak uważać na format daty i godziny które różnią się w zależności od wybranego przez nas kalendarza.

 2. Jeżeli chcemy dodawać do wszystkich dostępnych kalendarzy, możemy wygenerować plik ICS, który użytkownik będzie mógł pobrać i zaimportować do swojego kalendarza. W tym wypadku możemy się połączyć z jednym z wielu dostępnych w sieci API kalendarzowych (API – podstawy łączenia się + proste zapytania). Niektóre API udostępniają łączenie za pomocą linku (np. https://calndr.link/api-docs), w takim wypadku do naszego dokumentu możemy dodać hyperlink do API, który wygeneruje nam plik ICS. Podobnie jak wcześniej wszystkie dane możemy zastąpić atrybutami lub metrykami.

  https://calndr.link/d/event/?service=SERVICE&start=START&end=END
  &title=TITLE&timezone=TIMEZONE

Dodaj komentarz