Google Analytics Use Case

Projekt skupia się na analizie przepływu oraz aktywności użytkowników na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Aplikacja gromadzi informacje dotyczące użytkowników, ich interakcji oraz charakterystyk tychże interakcji, takich jak między innymi długość trwania sesji. Ponadto, zbierane są również dane na temat wyników poszczególnych podstron witryny, co pozwala na kompleksową analizę zachowań użytkowników.

Aplikacja oferuje możliwość wyboru uwzględnienia danych z różnych źródeł referencyjnych lub ich całkowitego odfiltrowania. Składa się z dwóch stron, z których pierwsza prezentuje główne wskaźniki kluczowe wybranego miesiąca, takie jak liczba rozpoczętych sesji, wskaźnik odrzuceń, średnią liczbę odwiedzonych podstron na sesję oraz średni czas trwania sesji wyrażony w sekundach. Każdy z wyróżnionych KPI zawiera porównanie do miesiąca poprzedniego. Dodatkowo, na pierwszej stronie znajdują się wizualizacje prezentujące rozkład wyświetleń poszczególnych podstron, procentowy podział sesji na stronie w zależności od urządzenia z którego sesja została rozpoczęta, oraz wizualizacje w oparciu o dane geograficzne. Druga strona koncentruje się na prezentacji tych samych kluczowych wskaźników w kontekście czasu, aby ułatwić identyfikację trendów.

Główna idea jaka przyświecała w trakcie tworzenia aplikacji była chęć połączenia funkcjonalności narzędzia Google Analytics z platformą MicroStrategy oraz demonstracja potencjału wynikającego z synergii tych dwóch rozwiązań.

Opis Technologii:

Google Analytics: To narzędzie, którego użyto do zbierania danych o użytkownikach oraz ich interakcjach na stronie internetowej firmy. Dzięki niemu uzyskano głęboki wgląd w zachowania użytkowników.

Console Google Cloud: Console Google Cloud zostało wykorzystane do skonfigurowania połączenia pomiędzy platformą Google Analytics a MicroStrategy. To narzędzie umożliwiło nam sprawną integrację danych, co było kluczowe dla naszej aplikacji.

MicroStrategy: Przy użyciu MicroStrategy stworzyliśmy Dossier, który umożliwia kompleksową analizę danych zebranych przez Google Analytics. Dzięki funkcjonalnościom MicroStrategy utworzono wizualizacje, co pozwoliło prezentować dane w sposób klarowny i zrozumiały dla użytkowników.

Dodaj komentarz