API – podstawy łączenia się + proste zapytania

Temat: API – podstawy łączenia się + proste zapytania API (Application Programming Interface) : interfejs programowania aplikacji udostępniany przez wiele serwisów sieciowych. API udostępnia zbiór procedur, protokołów oraz narzędzi umożliwiających wysyłanie i odbieranie zawartości danego serwisu. Za pomocą odpowiedniego...

  • 0 Komentarzy
  • 9 listopada, 2023

MicroStrategy – Formatowanie niestandardowe

W tym artykule został poruszony ciekawy temat jakim jest zastosowanie formatowania niestandardowego liczb w MicroStrategy. Formatowanie niestandardowe liczb to nic innego jak dostosowanie tego w jaki sposób liczby wyświetlają się na wizualizacjach lub tabelach, w momencie gdy pewien określony...

  • 0 Komentarzy
  • 30 października, 2023

MicroStrategy – obrazki z wykorzystaniem względnej ścieżki do pliku

W niniejszym artykule skupię się na omówieniu możliwości wstawiania obrazków do projektów MicroStrategy wykorzystując przy tym względną ścieżkę do pliku. Aby skorzystać z tej funkcji ważne jest, aby uprzednio upewnić się, że plik z obrazkiem został umieszczony w odpowiednim...

  • 0 Komentarzy
  • 18 października, 2023

Timesheet and People Manager Use Case

Problem:Potrzebna aplikacja do zarządzania i dysponowania zasobami firmy.   Opis: Aplikacja ułatwia monitorowanie utylizacji pracownika, przeszłych i przyszłych projektów, zasobów firmy, aktualnego obłożenia projektowego na pracownika czy przybliżonych danych finansowych. Służy również do raportowania przepracowanych godzin oraz analizowania sytuacji...

  • 0 Komentarzy
  • 28 lipca, 2023

Inflacja Use Case

Problem:Aplikacja przedstawia bieżące i historyczne dane o inflacji w Polsce, wskaźniki inflacyjnye oraz kursy walutowe. Opis: Wszystkie dane pochodzą z oficjalnych źródeł państwowych: Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Narodowego Banku Polskiego (NBP). Odbiorcami aplikacji są firmy jak i użytkownicy...

  • 0 Komentarzy
  • 28 lipca, 2023