Inflacja Use Case

Problem:
Aplikacja przedstawia bieżące i historyczne dane o inflacji w Polsce, wskaźniki inflacyjnye oraz kursy walutowe.

Opis:

Wszystkie dane pochodzą z oficjalnych źródeł państwowych: Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Odbiorcami aplikacji są firmy jak i użytkownicy indywidualni którzy chcieliby mieć kompaktowy i przejrzysty wgląd w aktualną sytuację gospodarcza w kraju, z możliwością zestawienia danych z wartościami historycznymi, uwzględniając najważniejsze wskaźniki zebrane w jednym miejscu, poprawiając ich klarowność i łatwość odczytywania.

Opis Technologi:

Projekt oparty jest o wykorzystanie Microstrategy do przedstawienia wizualizacji danych, które pobierane są za pomocą skryptu Python, a następnie obrabiane w programie KNIME w celu uploadowania ich na bazę danych SSMS. Proces sprawdzenia i pobierania nowych danych jest ustawiony automatycznie tak aby uruchamiał się sam dwa razy w miesiącu. 

Dodaj komentarz