MicroStrategy – obrazki z wykorzystaniem względnej ścieżki do pliku

W niniejszym artykule skupię się na omówieniu możliwości wstawiania obrazków do projektów MicroStrategy wykorzystując przy tym względną ścieżkę do pliku. Aby skorzystać z tej funkcji ważne jest, aby uprzednio upewnić się, że plik z obrazkiem został umieszczony w odpowiednim miejscu na serwerze na którym zainstalowano produkty MicroStrategy. Warto zaznaczyć, że konkretne miejsce, w którym należy umieścić plik z obrazkiem zależy od narzędzia MicroStrategy z którego korzysta użytkownik do wyświetlania projektu.

 

Wyświetlanie obrazków w MicroStrategy Mobile:

MicroStrategy\Mobile Server ASPx\images

Common Files\MicroStrategy\images (dla subskrybcji)

/usra/releases/921GA_9.2.200.063/Linux/install/images (Unix, dla subksrybcji)

 

Wyświetlanie obrazków w Microstrategy Web:

MicroStrategy\Web ASPx\Images

Tomcat\webapps\MicroStrategy\images

MicroStrategy\IntelligenceServer\images (umożliwia export do PDF’a oraz Excela).

 

Wyświetlanie obrazków w MicroStrategy Desktop:

MicroStrategy\Desktop\images (umożliwia export do PDF’a oraz Excela).

MicroStrategy\IntelligenceServer\images

Common Files\MicroStrategy\images

/usra/releases/921GA_9.2.200.063/Linux/install/images (Unix)

 

Wyświetlanie obrazków w MicroStrategy Distribution Services:

MicroStrategy\IntelligenceServer\images

Common Files\MicroStrategy\images

/usra/releases/921GA_9.2.200.063/Linux/install/images (Unix)

 

Wyświetlanie obrazków w MicroStrategy Library:

Common Files\MicroStrategy\Tomcat\apache-tomcat-9.0.74\webapps\MicroStrategyLibrary\images

 

Obrazki powinny być zapisane w jednym z następujących formatów: BMP, JPG, JPEG lub GIF. Są to jedyne formaty które współpracują przy exporcie projektu do pliku PDF.

Przy pracy z serwerem Unix należy zwrócić szczególną uwagę na następujące rzeczy:

  • 1. Unikaj spacji
  • 2. Nigdy nie używaj ukośnika wstecznego „\”, zawsze używaj ukośnika w przód „/”.
  • 3. Wielkość liter ma znaczenie.

Po upewnieniu się, że obrazki znajdują się w odpowiednim miejscu i są zapisane we właściwym formacie, możemy przystąpić do umieszczania ich w projekcie.

Scenariusz użycia:

1. Umieszczenie plików obrazkowych zapisanych w odpowiednim formacie w odpowiednich folderach, zależnie od narzędzia MicroStrategy, które postanowiono wykorzystać.

2. W wybranym narzędziu MicroStrategy przejście do opcji „Insert Image”, a następnie podanie względnej ścieżki do pliku, przykładowo .\images\flagaPL.jpg.

 

Przykład użycia w MicroStrategy Web – Document

Ścieżka: .\images\flagaPL.jpg

3. Export do PDF’a

 

Przypadek MicroStrategy Library

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku wyświetlania obrazków w MicroStrategy Library, względna ścieżka do pliku to ./images/flagaPL.jpg aniżeli ./Images/flagaPL.jpg. Dzieje się tak, ponieważ w Tomcat Web Server Library folder z obrazkami to ./images („i”, a nie „I”). Aby prawidłowo wyświetlić obrazki w MicroStrategy Library, należy zwrócić uwagę na ten szczegół.

MicroStrategy Web – Dossier

MicroStrategy Library

Dodaj komentarz